Wednesday, January 16, 2013

Inspirasi Sidai-Sidai | Orang Yang Cemerlang Ialah Orang Yang Ceria.


Percayalah, orang yang cemerlang ialah orang yang ceria.
Dia melaksaanakan apa jua aktiviti hidupnya dengan rasa gembira.
Sama ada aktiviti yang berkait dengan Allah (habluminallah),
mahupun aktiviti yang berkait dengan manusia (habluminannas),
semuanya dibuat dengan gembira .”


No comments:

Post a Comment